2021 – Planetary Engineering Group Earth – PEGE.org – bulgarian

Новини и изявления по актуални теми, свързани с енергийния преход, опазването на климата и необходимото развитие към глобален просперитет.


Напредък със следващото поколение GEMINI
Защо, например, ние ще предложим къща с вентилационна система с рекуперация на топлина и влага, докато други начисляват безумни допълнителни цени.


Снежна буря в Тексас
Как би изглеждал домът от следващо поколение на GEMINI по време на голямото прекъсване на електрозахранването и застудяването в Тексас през февруари 2021 г. ?


Всичко за прекъсването
Съществуват много затруднения, които не позволяват да се реагира по подходящ начин на смущенията. Дори ако техническата основа за това смущение идва отвътре в компанията.
          2021 – Planetary Engineering Group Earth – PEGE.org – bulgarian: Новини и изявления по актуални теми, свързани с енергийния преход, опазването на климата и необходим https://2021.pege.org/bulgarian.htm